Du kan ikke vurdere sorg

Sorg og størrelsen af den afhænger altid af relationer. Og de er individuelle. Derfor kan du ikke vurdere sorg udefra.