Sorg og tab

Hvad er sorgbearbejdning?

Sorg er alle de modstridende tanker og følelser, som kommer efter et tab. Hvordan tabet opleves er individuelt, men de store tab er ofte meget smertefulde.

Sorg kan udløses af en lang række tab og forandringer og handler ikke kun om dødsfald, skilsmisser osv. Der er  over 40 forskellige livsbegivenheder, som kan give sorg. Fx ser man ofte sorg-symptomer efter en fyring.

Helt almindelige sorgreaktioner, som man ser i forbindelse med tab og forandringer er: 

 • En oplevelse af at være bedøvet
 • Humørsvingninger
 • Koncentrationsbesvær
 • Uregelmæssigt søvnmønster
 • Ændrede madvaner
 • Tab af energi

 

Sorg kan ikke kureres, men den kan bearbejdes, så den fylder mindre og er mindre smertefuld.

Din smerte kan blive mindre via et effektivt kursusforløb på 8 uger. Sorg er en helt naturlig følelse, men den skal ikke overtage dit liv.  

 

Der er  tale om et forløb med læsning (bogen får du af mig) og hjemmearbejde.

 

Med dig får du

 • en handleplan

 • en værktøjskasse

 • en metodik, du kan bruge fremover

 • en genfunden glæde over livet.

 

Vi mødes 8 gange enten personligt eller online

Konsekvenser af ubearbejdet sorg

Det er meget individuelt, hvordan reaktioner bliver udtrykt og de kan også ændre sig over tiden hos den enkelte. Der er ikke tale om en tidsbestemt proces, som sker i fastlagte trin, men mere en bølge, der går frem og tilbage.

Og der er flere konsekvenser af sorg: 

Nedsatte funktioner

Når du er i sorg, så fungerer din hjerne ikke så godt:

 • Du har nedsatte analytiske evner
 • Du kan ikke fokusere lige så godt, som man plejer
 • Du har koncentrationsbesvær
 • Mange oplever, at de går rundt i en ”glasklokke” og ikke er helt til stede. Dvs. præcis som ved stress, alkoholmisbrug eller andet så fungerer man nedsat.

 

Vi taler om en alvorlig tilstand, der påvirker andre end privatsfæren.

 

Hvis din ægtefælle er død, så har du en 93% forøget risiko for at blive involveret i et alvorligt færdselsuheld

 

Selvmordsraten for efterladte ægtefæller stiger med 242%

 

10% af medarbejderne i en virksomhed vil på et givet tidspunkt være så påvirket af det, at de ikke fungerer så godt, som de kunne.

 

Der er en række myter forbundet med sorg, men lad mig slå fast med det samme, at tiden læger IKKE alle sår. Det gør bearbejdning derimod.

Sådan får du hjælp

Gruppeforløb

En-til-en – også online

8 UGER

OM FORLØBET

Sorg kan ikke kureres, men den kan bearbejdes, så den fylder mindre og er mindre smertefuld.

Din smerte kan blive mindre via et effektivt kursusforløb på 8 uger. Sorg er en helt naturlig følelse, men den skal ikke overtage dit liv.  

Der er  tale om et kursus med læsning (bogen får du af mig) og hjemmearbejde.

Med dig får du et fællesskab med andre, der også er på vej ud af sorgen og væk fra isolationen.

Vi mødes over 8 gange i to timer hver gang.

8 UGER

OM FORLØBET

Sorg kan ikke kureres, men den kan bearbejdes, så den fylder mindre og er mindre smertefuld.

Gennem et 8-ugers forløb, hvor vi bare er dig og mig, lærer du en måde at slippe smerten på. Du får simpelt hen slået en følelsesmæssig krølle, så smerten over savnet bliver mindre. 

Der er  tale om et kursus med læsning (bogen får du af mig) og hjemmearbejde.

Vi mødes en gang om ugen – ca. – og en time hver gang. Og det virker.

Tal om tabet

Har du brug for at tale om dit tab – sætte ord på tanker og følelser i et neutralt rum uden at blive vurderet, bedømt eller få uønskede gode råd?

Så er den private samtale noget for dig.

Her kan du tale frit og uforstyrret og vende din sorg og smerte med en, der ikke er involveret i den, og som du ikke behøver at tage hensyn til.

Dette kan være løsningen for dig, der står midt i sorgen og skal holde sammen på familien eller hvor du har brug for at få luft. 

Jeg vil lytte og være der med dig – uden at dømme, uden at vurdere, uden at komme med råd, du ikke har brug for.

Hver samtale varer ca. en time

Ring 26 18 61 90 og bestil en samtale – eller send mig en mail: mhl@slipsorgen.dk

Grief Recovery Metoden er i øvrigt som eneste af sin art videnskabeligt bevist ved Kent University, Ohio. Hvis du har mod på det, så kan du læse om det her.